GESTIÓ DE PATROCINADORS I SPONSORS

343 dissenya programes de patrocini o assessora el client com és la millor manera d’aconseguir un sponsor. Moltes vegades tendim a pensar que el màrqueting és una despesa i no una inversió amb un gran retorn. Malauradament aquesta és la mentalitat de molts gerents i per això els professionals del màrqueting i vendes hem d’estar constantment demostrant el contrari. El màrqueting és una inversió el retorn del qual (ROI) es pot mesurar. Òbviament hi ha accions amb més ROI que altres i per això estan els responsables de màrqueting, per seleccionar les que més ROI tinguin pera la companyia.